Home 2019-07-22T11:22:48+00:00

An International Trade Company

Anro Business & Consultancy consists of a team of professionals with experience and knowledge in the field of high-tech products and international entrepreneurship. The possibilities are infinite but we always stay focused on the actual realization. Our business approach offers high-tech solutions for competitive prices.

Social responsibility

ABC Global sets great store by its social responsibility. That is why it wishes to be deeply involved in the support of Health Foundation Limburg, in particular the “Young Brain Fund”.

By means of sponsoring ABC Global wants to make a contribution to scientific research and other activities that aim at the augmentation and international dissemination of our knowledge about the origin and treatment of psychological diseases in children, youngsters and young adults.

In this way ABC Global aims to reduce the social impact of psychological diseases in young people – anywhere in the world – thus contributing to improving the health of people and society.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

ABC Global hecht aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en kiest in dit kader voor een intensieve betrokkenheid bij en ondersteuning van de Health Foundation Limburg en in het bijzonder het “Jonge Brein Fonds”.

ABC Global wil door sponsoring een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten die gericht zijn op het vergroten en internationaal verspreiden van kennis over het ontstaan en de behandeling van psychische ziekten bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen.

ABC Global beoogt hierdoor de maatschappelijke impact van psychische ziekten bij jongeren – waar ook ter wereld- te verminderen en daardoor een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid van mensen en de samenleving.

Get in touch with us